Under varsam uppbyggnad går stämningen inte förlorad

Gångstig innan restaureringen.

Naturen har styrt under några år och gången är nästan igenväxt.

 

Efter restaureringen så syns gången igen.

Med varsam hand och rätt verktyg kan gången återskapas.