Etablerat nära och fjärran

Trädgårdsdamm

Dammen finns i min trädgård. Dammen, bäcken och växterna har etablerat sig väl (på denna bild är dammen 3 år).

 

Kombinera lökväxter och perenner

 

Sommarplantering

Under sommaren fylls blomsterrabatten med röda och gula sommarblommor.

 

När naturen själv kombinerar