Vårda om jorden

Du som har byggt nytt hus och anlagt trädgård! Tunga maskiner har förmodligen kört, schaktat och jordpackat marken där växterna ska ha sitt rotsystem. Dyra växtinköp som efter planteringen lever en tynande tillvaro om växterna alls överlever. Detta problem kan du få hjälp med genom en väldränerad jord, rätt växtbetingelser och kunskap.

Satsa på kvalitetsjord vid krukplanteringar! Jorden som du planterar blommorna i har stor betydelse för dräneringen i krukan under växtsäsongen. Lägg lite extra pengar på jorden det vinner din plantering på!