Hej, jag heter Agneta.

Jag bor i nordvästra delen av Skurups kommun och är utbildad trädgårdsingenjör på Alnarp. Agnetas Trädgårdsservice startade jag hösten 2007. Jag kör med en grön Caddy som firmabil med min logotyp på.

I trädgårdsingenjörsprogrammet ingick att skriva ett examensarbete där jag valde Lilioceris lilii, liljebaggen som är en vacker skalbagge men som förstör Lilium, liljorna på kort tid om skalbaggen får vara ifred.
Du kan läsa mer under Portfolio - examensarbete.

Under åren har jag haft uppdrag som plantering av blomsterurnor och rabatter med byte efter säsongens årstid. Mina uppdrag har varit gräsklippning, trimning, beskärning av träd, sly och buskar, skötsel av rabatter. Jag har levererat och planterat enstaka träd, träd i parker och i alléer. Flera häckplantor och prydnadsbuskar har planterats under åren. 

Har under flera år restaurerat en trädgård som anlades i början av 1900-talet. Trädgårdsägare har fått hjälp med skiss och förslag på växter, reparerat gräsmattan, byte av jord och växter där jag följt upp etableringen. Under åren har jag också levererat inomhusväxter vid beställningar. Jag har skötsel och vattning av krukväxter i ett hyreshus varje vecka.